Når de nye reglene for personvern trer i kraft i Europa om kort tid så strømmer det på med nye vilkår vi må godkjenne. Facebook har begynt å sende ut sine nye vilkår for å tilfredsstille EUs lovverk, men er du klar for ansiktsgjenkjenning?

Når GDPR trer i kraft så settes det krav til at brukere må godkjenne vilkår på nytt for å bli opplyst om hvordan deres persondata ivaretas. Facebook er bare en av mange som må ha ny godkjenning fra deg, men ny godkjenning gir også nye muligheter for Facebook.

Ansiktsgjenkjenning

Facebook begynte opprinnelig med ansiktsgjenkjenning i 2011 men måtte avslutte dette pga store protester. Nå prøver de seg på nytt og om du blindt godkjenner de nye vilkårene til Facebook så godkjenner du også ansiktsgjenkjenning. Men hva betyr dette for deg?

Ansiktsgjenkjenning kan bidra til at Facebook kan samle mer personlige data om deg. Et bilde kan fortelle om kjønn, hudfarge, helse og sinnstemninger. I tillegg kan du som person settes i kontekst gjennom at Facebook kan bruke kunstig intelligens til å identifisere dette i bilder. I all hovedsak gjelder det sikkert at Facebook ønsker mer «Big data» for å kunne målrette reklame i mye større grad enn nå. Men er dette noe du ønsker?


Kan jeg unngå dette?

Ja! Når du får spørsmål om du vil godta de nye vilkårene til Facebook så har du mulighet til å klikke deg inn å velge bort dette.

Men det er ikke bare ansiktsgjenkjenning som kommer som vilkår. Blant annet framhever Facebook selv disse punktene  :

  • Mulighet til å velge bort at sporing på hjemmesider brukes til personlig tilpassing av reklame
  • Mulighet til å velge bort bruk av data om sivilstatus, religion og politisk syn til reklametilpassing
  • Krav til foreldregodkjenning av enkelte innstillinger for barn mellom 13 og 15 år
  • Enklere å se hvem som kan se Facebookdataene dine
Kommentarer