Hva er en blender?

En blender er ikke bare et kjøkkenredskap som hjelper deg å lage gode smoothie o.l. Innen foto så er blenderen den åpningen i objektivet som bestemmer hvor mye lys som slipper inn. Størrelsen på blenderen beskrives med bokstaven f foran et tall. Dette tallet er en forkortet brøk basert på brennvidden på objektivet ditt. Forenklet forklart så har et objektiv med 100mm en brennvidde på 100mm, et 50mm objektiv har en brennvidde på 50mm. 

Vi skal fortsette på den forenklede måten : Dersom du har et 100mm objektiv og benytter blender f4 så er diameteren på åpningen 1/4 av 100mm. Benytter du blender f2.8 så er diameteren 1/2,8 av 100mm. Du skjønner da tegningen. Desto større tallet bak f er, desto mindre er åpningen som slipper inn lys. Lave tall = Stor åpning og høye tall = liten åpning.

Det finnes en rekke standard blenderåpningen der hvert nivå indikerer en dobling eller en halvering av lysmengden som slipper gjennom. Tallrekken er som følger : 

f1 – f1.4 – f2 – f2.8 – f4 – f5,6 – f8 – f11 – f16 – f22

Om du stiller inn blenderen fra f2,8 til f4 så slipper du inn halvparten av lyset du hadde med f2,8. Om du stiller tilbake til f2.8 slipper du inn dobbelt så mye av lyset som du hadde ved f4. Se nederst dersom du lurer på hvorfor det ikke er f1, f2, f4, f8, f16 osv når man dobler lysmengden. 

blender : Ulike størrelser
Ulike blenderåpninger. Foto: CelinaTH, CC BY-SA 3.0

Blenderen er med på å bestemme hvor mye av det du tar bilde av er i fokus. Det er flere faktorer som påvirker hvor mye som er i fokus men vi forenkler det (igjen). Desto lavere f-tallet er desto mindre av bildet er i fokus. Desto større f-tallet er desto mer av bildet er i fokus. Du har sett bilder der knapt øynene er i fokus? Det er med stor sannsynlighet et bilde som er tatt med svært stor blender – altså et lavt f-tall. Landskapsbilder på den andre siden har gjerne hele bildet i fokus og mindre blenderåpning – større f-tall. 

Oppsummering

Det finnes mye man kan skrive om blender og hvordan det påvirker foto men dette er basis. Så til hvorfor tallenes rekkefølge er som de er. Siden blenderen er en sirkel så må man begynne med matte. For å finne f-stoppet må man regne kvadratroten av det dobbelte. Det dobbelte av f1 ville naturlig vært f2. Men kvadratroten av 2 er 1,41. Derfor sier vi at f1,4 er en halvering av lysstyrken. Fra f2 ville det vært naturlig å gå til f4. Kvadratroten av 4 er2. Kvadratroten av 8 er 2,82. Kvadratroten av 16 er 4 osv.. Du skjønner tegningen. Når man tar mye bilder så husker man etter hvert rekken av blenderåpninger som halverer og dobler lysstyrken. 

Husk! Mindre tall = mindre på konto. Det koster penger å kjøpe objektiv med store blenderåpninger.