Hva er en lukker?

Lukker er den luka som bestemmer hvor lenge bildebrikken skal være eksponert for lys. Lukkertid angis i sekunder og kan angis i en brøk som f.eks 1/250s , 1/1600s osv. Lukkertid er også kjent som eksponering eller eksponeringstid. 

Hver gang du dobler eller halverer tallet i lukkertiden så slipper du inn halvparten eller dobbelt så mye lys. En lukker på 1/160s slipper inn dobbelt så mye lys som 1/320s fordi bildebrikken er eksponert for lys dobbelt så lenge. 

Desto lengre eksponeringstid du har desto mer bevegelse vil du få på det du har foran kameraet. Dette er en av årsakene til at du får uklare bilder på julaften med det nye kameraet ditt eller med mobilen. Innen sportsfoto så er det en hovedregel at man ønsker å “fryse” bevegelsene til det man tar bilde av. Spesielt siden sportsfoto som regel innebærer å ta bilde av personer eller ting i bevegelse.

Lukker - eksempel
Foto : Nevit Dilmen, CC-BY 3.0

Dersom du ser på bildet over så er det tatt av den samme vindmølla mens den er i bevegelse. Den lengst til venstre har så kort eksponering at den ser ut som om den står stille. En lukkertid på f.eks. 1/4000ser benyttet her. Mølla i midten har en middels lang eksponeringstid som f.eks 1/640s, mens den lengst til høyre har en lengre eksponeringstid på f.eks 1/80s. På grunn av at eksponeringstiden på bildet til venstre var så kort så rakk ikke mølla å bevege seg påden korte tiden bildebrikken var eksponert. 

Ulike typer lukker

Innen foto finnes det to hovedtyper lukker. Den ene kalles en bladlukker og den andre kalles en fokalplanlukker. Bladlukkere finnes stort sett på kamera med store bildebrikker. Som hovedregel benyttes bladlukkeren på mellomformatskamera.

Bladlukkeren består av flere blader som åpner og lukker seg etter samme prinsipp som en blender gjør. En bladlukker vil lukke seg helt igjen, noe en blender ikke vil gjøre. I grove trekk så er prinsippet om åpning og lukking det samme. Denne mekanismen gjør at hele bildebrikken kan eksponeres samtidig, noe en fokalplanlukker ikke vil gjøre.

Bladlukker er en type lukker
Bladlukker. Foto : Wikimedia Commons

En fokalplanlukker er den type lukker man finner i speilreflekskamera. Dette er to gardiner som består av mange små metallskiver. Gardinene danner en åpning som ruller over bildebrikken for å eksponere den. Størrelsen på åpningen bestemmer hvor mye lys som skal slippe inn. Når utløserknappen trykkes ned begynner den første gardinen å gå over bildebrikken. Denne gardinen åpner for lyset slik at bildebrikken eksponeres. Når den andre gardinen begynner å bevege seg over bildebrikken lukkes luken åpnet av den første gardinen.

Ulike lukkerhastigheter. Foto : Wikimedia Commons

Oppsummering

Kort fortalt : Lang eksponering samler mye lys men registrerer også mye bevegelse. Kort eksponering samler mindre lys men “fryser” det som er i bevegelse. Jo fortere et objekt beveger seg, jo raskere må lukkertiden være for å fryse bevegelsen

En liten bonus er hvordan blits og lukker hører sammen. På spesifikasjoner om kamera så står det X-synkronisering eller blitssynkronisering. Dette er den korteste eksponeringen man kan ha der hele bildebrikken er blottet samtidig. Normalt er dette mellom 1/160s eller 1/250s. Det vil si at alle eksponeringstider kortere enn dette vil få en svart strek på bildet. Jeg skal kommer nærmere tilbake til dette i et innlegg om blits.