Hva er ledetall (GN)?

Effekt på kamerablitser oppgis gjerne som ledetall, eller Guide Number (GN). En innebygget blits oppgis gjerne til å ha et ledetall på 10-15 meter på ISO 100. En ekstern blits kan ha opp til rundt ledetall 60 meter på ISO 100. Så hva betyr dette?

En blits med ledetall 60meter på ISO 100 har en rekkevidde på 60 meter dersom blitsen er zoomet inn på smaleste vinkel, kameraet er satt til ISO100 og objektivet har blenderåpning f1.0. Realistisk sett så er det ingen som har et objektiv med en slik blender så da må man fram med matteboka.

Den inverse kvadratlov

På samme måte som man ikke kan halvere og doble blendertall så må man regne på en annen måte med lys. Det kalles den Inverse Kvadratlov (Inverse Square Law). Enkelt forklart så betyr det at når du halverer effekten fra blitsen så reduserer du effekten med 1/1.4

Dersom du går fra blender f1 til f1.4 reduserer du ledetallet til 42,8m (60/1,4). Når du går videre fra f1.4 til f2 reduseres ledetallet til 30,6m (42,8/1,4). Fra f2 til f2.8 reduseres det ytterligere til 21,9m osv. 

Tar vi den samme matten med en innebygget blits med ledetall 13, som bruker et kitobjektiv på f5,6, får vi maksimal rekkevidde på 2,4 meter på ISO100. for å få en rekkevidde på 13 meter på den innebygde blitsen med f5,6 må vi velge ISO3200.