Norges Råeste Bakkeløp

Norges Råeste Bakkeløp går over 4 dager i Midt-Troms og trekker folk fra hele landet. Petter Solberg er det store trekkplasteret og du kan lese mer på www.bakkelop.no. Det er ikke bakkeløpet eller arrangementene rundt jeg skal fortelle om her. Jeg vil dele litt hvordan jeg tenker rundt det å fotografere en event som Norges Råeste Bakkeløp.

Forberedelser

Jeg gjør alltid noen forberedelser før jeg skal ta bilder av et arrangement, en sportsbegivenhet eller noe som gjør at jeg tar mange bilder. Forberedelsene er ganske enkle men krever av og til mye tid :

  • Må jeg ha akkreditering?
  • Hvem skal delta?
  • Hvem kan være interessert i bilder fra denne eventen?
  • Hva må jeg være i stand til å levere mtp kvalitet og hurtighet?
  • Må jeg lage tekstfiler på forhånd? (Om jeg skal levere til bildebyrå)
  • Hvor skal eventen foregå og i hvilken utstrekning?
  • Hvilken frihet har jeg til å bevege meg?

I tillegg må jeg selvfølgelig sjekke at jeg har fulle batteri, tomme minnekort og rene bildesensorer. Dersom jeg skal sende bilder til et bildebyrå må jeg sjekke at jeg har alt av informasjon for å sende bilder fra kameraet. Det er selvfølgelig mange andre forberedelser som bekledning, hvilket utstyr jeg trenger osv.

I dette tilfellet måtte jeg ha akkreditering. Som medlem av Norske Sportsjournalisters Forbund har jeg en del fortrinn når det kommer til å søke om akkreditering. Så var det kundemassen. Dette er et arrangement som stort sett har lokal forankring og er lite interessant på det nasjonale plan. Dermed er de store bildebyråene og avisene utelukket. De lokale avisene regnet jeg med hadde egne journalister så jeg spurte ikke om de ville ha bilder.

Komposisjon

Norges Råeste Bakkeløp
20190719 – Dragrace i Målselv Fjellandsby under Norges Råeste Bakkeløp i Målselv. Foto: OLE REIDAR MATHISEN

Underveis i et arrangement så er det mange ting som skjer. Mye av det som skjer er helt utenfor min kontroll som fotograf. Gode event- og sportsbilder kommer ofte som et resultat av flaks. Men det er mye man kan gjøre for å være enklere tilgjengelig for de heldige episodene. Det handler om å plassere seg på et sted der man har flest muligheter for å dekke området der ting skjer. Jeg hadde en viss grad av bevegelsesfrihet under arrangementet så jeg kunne variere bildevinklene i ganske stor grad.

Det er to elementer som skal virke sammen i et arrangement : Det dynamiske og det statiske. De statiske elementene er gjerne bakgrunner som reklameplakater, skilt, farger på vegg, belysning osv. De dynamiske elementene er mennesker og ting som rører på seg. Under Bakkeløpet var natur, omgivelser, skilt og publikum de statiske elementene mens bilene, sjåførene og konfransieren var de dynamiske elementene. Så hvordan bruker jeg dette til å planlegge?

20190719 – Torgdag under Norges Råeste Bakkeløp i Målselv. Foto: OLE REIDAR MATHISEN

Et godt bilde består av flere lag med informasjon. Som regel er det en forgrunn og en bakgrunn. Men av og til kan det ha flere lag. Under bakkeløpet så jeg etter skilt relatert til arrangementet som kunne være synlig i bakgrunnen. Logoer og norske flagg var også flotte elementer å inkludere i bakgrunnen. Et par eksempler på bruk av lag.

20190719 – Torgdag under Norges Råeste Bakkeløp i Målselv. Foto: OLE REIDAR MATHISEN
20190720 – Petter Solberg i Målselv Fjellandsby under Norges Råeste Bakkeløp. Foto: OLE REIDAR MATHISEN
20190720 – Petter Solberg i Målselv Fjellandsby under Norges Råeste Bakkeløp. Foto: OLE REIDAR MATHISEN

Panorering

Panorering er noe jeg gjør oftere og oftere. Norges Råeste Bakkeløp ga meg alle forutsetninger for å ta bilder med panoreringer. Selv om panorering er en kul teknikk å bruke i bildene så er det likevel et par ting som må tas med i vurderingen før man panorerer.

Norges Råeste Bakkeløp
20190719 – Petter Solberg under torgdagen under Norges Råeste Bakkeløp i Målselv. Foto: OLE REIDAR MATHISEN

Først må jeg bestemme meg for om panoreringen kun skal vise bevegelse og fart eller om den skal brukes i en kontekst. Dersom panoreringen kun skal vise fart så kan jeg gå på så lange lukkertider som jeg klarer. Dersom jeg skal ha det i en kontekst betyr det at det må være andre elementer i bildet som forteller hvor det er tatt. Ett eksempel er panoreringen av Petter Solberg i Målselv Fjellandsby. Der ønsket jeg å ha fjellene i bakgrunnen synlig. Spesielt Istind som er det mest kjente fjellet i området. Jeg forsøkte meg først med panorering på 70mm, noe som gjorde at jeg knapt fikk bilen i bildet. Så gikk jeg over til 35mm og 1/80sek lukkertid. Det ga meg en bevegelse i bildet samtidig som det er mulig å se hvor bildet er tatt.

20190720 – Målselv Fjellandsby under Norges Råeste Bakkeløp. Foto: OLE REIDAR MATHISEN

Oppsummering

Mye kan skrives og fortelles om hvordan jeg tenker om det å ta bilder. Det aller enkleste er å lære det i praksis. Uansett hvor langt du ønsker å ta fotointeressen din så er det én ting som er grunnleggende :

Kjenn kameraet ditt og ALT om eksponeringstriangelen (Blender, Lukker, ISO) må sitte helt framme i pannelappen.