Siden digital fotografering ble den nye normalen har ulike filformater vært tilgjengelig for fotografering og